Çîna nekşînin ji bo jinan / 
mêrjin ji seranserê cîhanê


Ev kurs ji bo jinên ku ji diya mal in.

A pîrik û wergêrekî pirçandî bersiva pirsên te bide û we agahdar dike li ser ducanîyê, welidandinê, şîrmijandinê da û dema bi zarokê xwe li malê. Ev kes, nîşanî te bidim we çawa dikarin bi hêsanî bi temrînkirina bedena relaks bike û amade bike ji bo bûyîna.

Bi hev re bi jinên din jî hûn li ser serpêhatiyên û bendewarîyên derbarê vê Zeit.du bi taybetî, dikarin li ser xûyên çandî bi jinên din re biaxivin we re bipeyivim.

Kursa fîlmê li ser heft parçeyan. Îdeal ew e, ku tu li qursê serdana di navbera meha pêncê (5) û nehemîn (9) ya ducaniyê


Beha bo ku sinifên

Beha bo ku sinifên li ser hatina girêdayî ye. 
- Malbatên bi tu naveroka: 200.-*
- Malbatên bi naverokeke gel: 60.-
- Malbatên bi du naveroka: 200.-

Kasa nexweşan ya we pere ji bilî 150.– rasterast ji bo Mamamundo.

* Ji bo malbatên bi belangazî ye, alîkariya aborî heye.


Ders di bajêr de û ya Bern


- Zentrum 5, Flurstrasse 26b, 3014 Bern, www.zentrum5.ch
- Familienhaus Bümpliz, Frankenstrasse 1, 3018 Bern

Kurdish