Frauen aus 11 Nationen
durften wir 2022 in unseren Kursen begrüssen. Dies möchten wir  im neuen Jahr möglichst vielen Schwangeren auch mit deiner Spende ermöglichen.
Jetzt spenden
Der Verein mamamundo Bern
hat mit seinem Angebot “mamamundo - Geburtsvorbereitungskurse in Ihrer Sprache” die Innovation Qualité 2022 in der Kategorie Patientensicherheit gewonnen.
Spendenzeit
Damit ermöglichen Sie Frauen mit Migrationshintergrund eine Geburtsvorbereitung in ihrer Sprache. Ihre Spende ist sehr willkommen!
Jetzt spenden
“Viele Sachen habe ich nicht gewusst, nun habe ich mich getraut, Fragen zu stellen.”
Frau aus Somalia
“Am Schluss haben wir immer ein anderes, schönes Körpergefühl gehabt.”
Frau aus Sri Lanka
 • Die neue mamamundo-Website ist online. Wie gefällt sie Dir? Schreibe uns.

Përgatitja e lindjes në gjuhën tënde

Ky kurs është për gratë që bëhen nëna larg vendlindjes së tyre.

Një mami dhe një përkthyese ndërkulturore iu përgjigjen pyetjeve të tua dhe të informojnë mbi shtatzëninë, lindjen, ushqyerjen me gji dhe kohën me fëmijën tënd në shtëpi. Do të tregojnë si mund të çlodhesh ti me anë të ushtrimeve trupore dhe mund të përgatitësh për lindjen.

Së bashku me gra të tjera ti bisedon mbi përvojat dhe parashikimet e tua rreth kësaj kohe të veçantë. Ti mund të shkëmbesh gjithashtu mendime me gra të tjera mbi zakone kulturore.

Kursi zhvillohet në shtatë pjesë. Në mënyrë ideale ti e viziton kursin midis muajit të 5-të dhe 9-të.
Kostot e kursit

  Kostot e rregullta të kursit janë: 350 CHF

  Familja mund të kërkojë një kontribut prej 150 CHF nga kompania e tyre e sigurimit shëndetësor.

  Familjet pa mjete financiare: Ju mund të aplikoni për asistencë nga mamamundo nëpërmjet fondit të krijuar për këtë qëllim. Ju lutemi njoftoni instruktorin e kursit se çfarë ju nevojitet.

  Coronavirus Fragen und Antworten zu Covid-19, Schwangerschaft und Geburt (FR / EN)
  Coronavirus Information zur Covid-19 Impfung in der Schweiz – Video in 16 Sprachen
  Coronavirus Downloads & Informationen in den Sprachen der Migrationsbevölkerung

  Flyer download

  Download PDF

  Ansprechperson

  Team mamamundo SO
  T: 077 504 85 48
  Kontakt