Frauen aus 11 Nationen
durften wir 2022 in unseren Kursen begrüssen. Dies möchten wir  im neuen Jahr möglichst vielen Schwangeren auch mit deiner Spende ermöglichen.
Jetzt spenden
Der Verein mamamundo Bern
hat mit seinem Angebot “mamamundo - Geburtsvorbereitungskurse in Ihrer Sprache” die Innovation Qualité 2022 in der Kategorie Patientensicherheit gewonnen.
Spendenzeit
Damit ermöglichen Sie Frauen mit Migrationshintergrund eine Geburtsvorbereitung in ihrer Sprache. Ihre Spende ist sehr willkommen!
Jetzt spenden
“Viele Sachen habe ich nicht gewusst, nun habe ich mich getraut, Fragen zu stellen.”
Frau aus Somalia
“Am Schluss haben wir immer ein anderes, schönes Körpergefühl gehabt.”
Frau aus Sri Lanka
  • Die neue mamamundo-Website ist online. Wie gefällt sie Dir? Schreibe uns.

Amadekirinê ji bo bûyîna li zimanê xwe

Ev kurs ji bo jinên ku ji diya mal in.

A pîrik û wergêrekî pirçandî bersiva pirsên te bide û we agahdar dike li ser ducanîyê, welidandinê, şîrmijandinê da û dema bi zarokê xwe li malê. Ev kes, nîşanî te bidim we çawa dikarin bi hêsanî bi temrînkirina bedena relaks bike û amade bike ji bo bûyîna.

Bi hev re bi jinên din jî hûn li ser serpêhatiyên û bendewarîyên derbarê vê Zeit.du bi taybetî, dikarin li ser xûyên çandî bi jinên din re biaxivin we re bipeyivim.

Kursa fîlmê li ser heft parçeyan. Îdeal ew e, ku tu li qursê serdana di navbera meha pêncê (5) û nehemîn (9) ya ducaniyê.
Mesrefên kursê

Xercê dewreya asayî: 350 Frank

Ev malbat dikare 150 Frankan ji şîrketa xwe ya sîgorteyê dîsan wergire

Malbatên bêyî debara malî: Ev malbat dikarin bi riya sindoqeke rifahê ku bo vê mebestê çêbûye, bo wergirtina piştevaniya ji Mamamundo dest pê bikin. Ji kerema xwe berpirsê dewreyê ji pêdiviyên xwe agahdar bikin.

Coronavirus Fragen und Antworten zu Covid-19, Schwangerschaft und Geburt (FR / EN)
Coronavirus Information zur Covid-19 Impfung in der Schweiz – Video in 16 Sprachen
Coronavirus Downloads & Informationen in den Sprachen der Migrationsbevölkerung

Flyer download

Download PDF

Ansprechperson

Team mamamundo SO
T: 077 504 85 48
Kontakt