Neue Kurse
Buchen Sie unsere neuen Kurse 2023 / 2024.
Zur Kursübericht
“Am Schluss haben wir immer ein anderes, schönes Körpergefühl gehabt.”
Frau aus Sri Lanka
Spendenzeit
Damit ermöglichen Sie Frauen mit Migrationshintergrund eine Geburtsvorbereitung in ihrer Sprache. Ihre Spende ist sehr willkommen!
Jetzt spenden!
“Ich habe viele Dinge gelernt. Auch wenn ich schon zwei Kinder habe. Das ist hier in der Schweiz nicht dasselbe.”
Frau aus Côte d'Ivoire
“Viele Sachen habe ich nicht gewusst, nun habe ich mich getraut, Fragen zu stellen.”
Frau aus Somalia
“Ich mochte das vertraute Gefühl, mit Frauen zusammen zu sein, die dieselben Erfahrungen machten wie ich.”
Frau aus Sri Lanka
 • JAHRESBERICHT mamamundo 2022 online
 • Aktionswoche gegen Rassismus 18.03.– 25.03. 2023
 • mamamundo und Spitalzentrum Biel
 • Mittwoch, 22.03., 14.00–17.00 Uhr Samstag, 25.03., 14.00–17.00 Uhr MEDIN, Bahnhofplatz 2d

Përgatitja e lindjes në gjuhën tënde

Ky kurs është për gratë që bëhen nëna larg vendlindjes së tyre.

Një mami dhe një përkthyese ndërkulturore iu përgjigjen pyetjeve të tua dhe të informojnë mbi shtatzëninë, lindjen, ushqyerjen me gji dhe kohën me fëmijën tënd në shtëpi. Do të tregojnë si mund të çlodhesh ti me anë të ushtrimeve trupore dhe mund të përgatitësh për lindjen.

Së bashku me gra të tjera ti bisedon mbi përvojat dhe parashikimet e tua rreth kësaj kohe të veçantë. Ti mund të shkëmbesh gjithashtu mendime me gra të tjera mbi zakone kulturore.

Kursi zhvillohet në shtatë pjesë. Në mënyrë ideale ti e viziton kursin midis muajit të 5-të dhe 9-të.
Kostot e kursit

  Kostot e rregullta të kursit janë: 350 CHF

  Familja mund të kërkojë një kontribut prej 150 CHF nga kompania e tyre e sigurimit shëndetësor.

  Familjet pa mjete financiare: Ju mund të aplikoni për asistencë nga mamamundo nëpërmjet fondit të krijuar për këtë qëllim. Ju lutemi njoftoni instruktorin e kursit se çfarë ju nevojitet.

  Coronavirus Fragen und Antworten zu Covid-19, Schwangerschaft und Geburt (FR / EN)
  Coronavirus Information zur Covid-19 Impfung in der Schweiz – Video in 16 Sprachen
  Coronavirus Downloads & Informationen in den Sprachen der Migrationsbevölkerung

  Flyer download

  Download PDF

  Ansprechperson

  Andrea Lajmrimi Brikela
  Andrea Lajmrimi Brikela
  Andrea Lajmrimi Brikela
  T: 078 808 52 20