Spendenzeit
Damit ermöglichen Sie Frauen mit Migrationshintergrund eine Geburtsvorbereitung in ihrer Sprache. Ihre Spende ist sehr willkommen!
Jetzt spenden!
“Ich habe es sehr genossen, andere Frauen in der gleichen Situation zu treffen.”
Frau aus Somalia
“Ich habe viele Dinge gelernt. Auch wenn ich schon zwei Kinder habe. Das ist hier in der Schweiz nicht dasselbe.”
Frau aus Côte d'Ivoire
“Viele Sachen habe ich nicht gewusst, nun habe ich mich getraut, Fragen zu stellen.”
Frau aus Somalia
“Am Schluss haben wir immer ein anderes, schönes Körpergefühl gehabt.”
Frau aus Sri Lanka
“Ich mochte das vertraute Gefühl, mit Frauen zusammen zu sein, die dieselben Erfahrungen machten wie ich.”
Frau aus Sri Lanka

Përgatitja e lindjes në gjuhën tënde

Ky kurs është për gratë që bëhen nëna larg vendlindjes së tyre.

Një mami dhe një përkthyese ndërkulturore iu përgjigjen pyetjeve të tua dhe të informojnë mbi shtatzëninë, lindjen, ushqyerjen me gji dhe kohën me fëmijën tënd në shtëpi. Do të tregojnë si mund të çlodhesh ti me anë të ushtrimeve trupore dhe mund të përgatitësh për lindjen.

Së bashku me gra të tjera ti bisedon mbi përvojat dhe parashikimet e tua rreth kësaj kohe të veçantë. Ti mund të shkëmbesh gjithashtu mendime me gra të tjera mbi zakone kulturore.

Kursi zhvillohet në shtatë pjesë. Në mënyrë ideale ti e viziton kursin midis muajit të 5-të dhe 9-të.
Takimi pas lindjes:
  • Ju duhet të paguani kostot e mëposhtme te Mamamundo; këto janë kosto që kanë lidhje me të ardhurat.
  • 200.00 Fr. për familjet që marrin ndihma sociale (në shumicën e rasteve këto kosto mbulohen nga Shërbimet Sociale *)
  • 60.00 Fr. për familjet me të ardhura dhe përmes qendrave
  • 200.00 Fr. për familjet me dy të ardhura
  • Përveç kësaj, sigurimi juaj shëndetësor i paguan 150.00 Fr. direkt Mamamundos

* Për gratë pa mjete financiare, ekziston një fond

Coronavirus Fragen und Antworten zu Covid-19, Schwangerschaft und Geburt (FR / EN)
Coronavirus Information zur Covid-19 Impfung in der Schweiz – Video in 16 Sprachen
Coronavirus Downloads & Informationen in den Sprachen der Migrationsbevölkerung

Flyer download

Download PDF

Ansprechperson

Andrea Lajmrimi Brikela
Andrea Lajmrimi Brikela
Andrea Lajmrimi Brikela
T: 078 808 52 20