Wir suchen
Mitarbeiter*in im institutionellen
Fundraising 10 bis 20%

Sie sind zuständig für die Weiterentwicklung unserer Finanzierungspartnerschaften.
Mehr erfahren
Geschäftsleitung Bern
Wir suchen per 01.02.2023 oder nach Vereinbarung eine neue Geschäftsleitung zu 40%.
Arbeitsort ist Bern.
Zum Stelleninserat
Der Verein mamamundo Bern
hat mit seinem Angebot “mamamundo - Geburtsvorbereitungskurse in Ihrer Sprache” die Innovation Qualité 2022 in der Kategorie Patientensicherheit gewonnen.
Neue Kurse
Wir bieten neu Kurse in Ukrainisch und Russisch an. Bitte kontaktieren Sie uns.
Kontakt
Spendenzeit
Damit ermöglichen Sie Frauen mit Migrationshintergrund eine Geburtsvorbereitung in ihrer Sprache. Ihre Spende ist sehr willkommen!
Jetzt spenden!
“Ich habe viele Dinge gelernt. Auch wenn ich schon zwei Kinder habe. Das ist hier in der Schweiz nicht dasselbe.”
Frau aus Côte d'Ivoire
“Viele Sachen habe ich nicht gewusst, nun habe ich mich getraut, Fragen zu stellen.”
Frau aus Somalia
“Am Schluss haben wir immer ein anderes, schönes Körpergefühl gehabt.”
Frau aus Sri Lanka
“Ich mochte das vertraute Gefühl, mit Frauen zusammen zu sein, die dieselben Erfahrungen machten wie ich.”
Frau aus Sri Lanka
  • mamamundo bietet neu auch Geburtsvorbereitung auf Ukrainisch und Russisch an.
  • mamamundo відтепер пропонує підготовку до пологів українською мовою.
  • mamamundo теперь также предлагает подготовку к родам на украинском языке.

Fasalada dhalashada carruurta ee luqaddaada ku baxaya

Kooraska waxaa loogu tala galay haweeenka hooyooyin ku noqon doona meel ka fog wadankooda hooyo.

Umulisada iyo turjubaaku waxay ka jawaabi doonaa su’aalahaaga oo waxay kugu wargelin doonaa wax ku saabsan uurka, dhalmada, naas nuujinta iyo wakhtiga ilmahaaga xaga guriga.

Waxa ay ku tusi doonan sida aad isugu dejinayso ama nafisayso jimicsiyada jidhka oo ugu diyaar garoobayso dhalmada. Waxaad kala hadli kartaa haweenka kale waayo aragnimadaada iyo filashooyinka ku saabsan wakhtigan gaarka ah. Sidoo kale waxaad barbar dhigi kartaa caadooyinka dhaqanka haweenka kale.

Koorasadan waxay u dhacaysaa todoba qaybood. Waxaa lagu talinayaa inaad booqato kooraska inta uu uurkagu u dhaxeeyo 5 ilaa 9 bilood.

Lacagta fasalku waxay ku jirtaa cabirka heerarka feega ee kala duwan

  • Fr. 200.00 ee loogu talogalay qoysaska helaya dheefaha bulshada (inta badan kiisaska Adeegyada Bulsho ayaa la wareega kharashyadaan *)
  • Fr. 60.00 Qoysaska leh dakhli iyo xarumaha ku hakashada
  • Fr. 200.00 Qoysaska leh labada dakhli
  • Intaa waxa dheer, caymiskaaga caafimaad awaxay bixin doonaan Fr. 150.00 oo ay si toos ah u siiyaan mamamundo

* Haweenka aan lahayn hab dhaqaale, waxaa jira sanduuq

Coronavirus Fragen und Antworten zu Covid-19, Schwangerschaft und Geburt (FR / EN)
Coronavirus Information zur Covid-19 Impfung in der Schweiz – Video in 16 Sprachen
Coronavirus Downloads & Informationen in den Sprachen der Migrationsbevölkerung

Flyer download

Download PDF

Ansprechperson

Deqa Samater
T: 078 791 91 60