Der Verein mamamundo Bern
hat mit seinem Angebot “mamamundo - Geburtsvorbereitungskurse in Ihrer Sprache” die Innovation Qualité 2022 in der Kategorie Patientensicherheit gewonnen.

Përgatitja e lindjes në gjuhën tënde

Ky kurs është për gratë që bëhen nëna larg vendlindjes së tyre.

Një mami dhe një përkthyese ndërkulturore iu përgjigjen pyetjeve të tua dhe të informojnë mbi shtatzëninë, lindjen, ushqyerjen me gji dhe kohën me fëmijën tënd në shtëpi. Do të tregojnë si mund të çlodhesh ti me anë të ushtrimeve trupore dhe mund të përgatitësh për lindjen.

Së bashku me gra të tjera ti bisedon mbi përvojat dhe parashikimet e tua rreth kësaj kohe të veçantë. Ti mund të shkëmbesh gjithashtu mendime me gra të tjera mbi zakone kulturore.

Kursi zhvillohet në shtatë pjesë. Në mënyrë ideale ti e viziton kursin midis muajit të 5-të dhe 9-të.

Tarifat e kursit

    Tarifa normale e kursit është 350 CHF. Nga kjo tarifë, shuma prej 150 CHF mund të kërkohet të mbulohet nga kompania e siguracionit shëndetësor.

    Nëse tarifa e kursit nuk mund të përballohet financiarisht, ju lutemi të kontaktoni paraprakisht mamamundo.

    Coronavirus Fragen und Antworten zu Covid-19, Schwangerschaft und Geburt (FR / EN)
    Coronavirus Information zur Covid-19 Impfung in der Schweiz – Video in 16 Sprachen
    Coronavirus Downloads & Informationen in den Sprachen der Migrationsbevölkerung