Der Verein mamamundo Bern
hat mit seinem Angebot “mamamundo - Geburtsvorbereitungskurse in Ihrer Sprache” die Innovation Qualité 2022 in der Kategorie Patientensicherheit gewonnen.

Përgatitja e lindjes në gjuhën tënde

Ky kurs është për gratë që bëhen nëna larg vendlindjes së tyre.

Një mami dhe një përkthyese ndërkulturore iu përgjigjen pyetjeve të tua dhe të informojnë mbi shtatzëninë, lindjen, ushqyerjen me gji dhe kohën me fëmijën tënd në shtëpi. Do të tregojnë si mund të çlodhesh ti me anë të ushtrimeve trupore dhe mund të përgatitësh për lindjen.

Së bashku me gra të tjera ti bisedon mbi përvojat dhe parashikimet e tua rreth kësaj kohe të veçantë. Ti mund të shkëmbesh gjithashtu mendime me gra të tjera mbi zakone kulturore.

Kursi zhvillohet në shtatë pjesë. Në mënyrë ideale ti e viziton kursin midis muajit të 5-të dhe 9-të.
Takimi pas lindjes:
  • Ju duhet të paguani kostot e mëposhtme te Mamamundo; këto janë kosto që kanë lidhje me të ardhurat.
  • 200.00 Fr. për familjet që marrin ndihma sociale (në shumicën e rasteve këto kosto mbulohen nga Shërbimet Sociale *)
  • 60.00 Fr. për familjet me të ardhura dhe përmes qendrave
  • 200.00 Fr. për familjet me dy të ardhura
  • Përveç kësaj, sigurimi juaj shëndetësor i paguan 150.00 Fr. direkt Mamamundos

* Për gratë pa mjete financiare, ekziston një fond

Coronavirus Fragen und Antworten zu Covid-19, Schwangerschaft und Geburt (FR / EN)
Coronavirus Information zur Covid-19 Impfung in der Schweiz – Video in 16 Sprachen
Coronavirus Downloads & Informationen in den Sprachen der Migrationsbevölkerung