Der Verein mamamundo Bern
hat mit seinem Angebot “mamamundo - Geburtsvorbereitungskurse in Ihrer Sprache” die Innovation Qualité 2022 in der Kategorie Patientensicherheit gewonnen.

Fasalada dhalashada carruurta ee luqaddaada ku baxaya

Kooraska waxaa loogu tala galay haweeenka hooyooyin ku noqon doona meel ka fog wadankooda hooyo.

Umulisada iyo turjubaaku waxay ka jawaabi doonaa su’aalahaaga oo waxay kugu wargelin doonaa wax ku saabsan uurka, dhalmada, naas nuujinta iyo wakhtiga ilmahaaga xaga guriga.

Waxa ay ku tusi doonan sida aad isugu dejinayso ama nafisayso jimicsiyada jidhka oo ugu diyaar garoobayso dhalmada. Waxaad kala hadli kartaa haweenka kale waayo aragnimadaada iyo filashooyinka ku saabsan wakhtigan gaarka ah. Sidoo kale waxaad barbar dhigi kartaa caadooyinka dhaqanka haweenka kale.

Koorasadan waxay u dhacaysaa todoba qaybood. Waxaa lagu talinayaa inaad booqato kooraska inta uu uurkagu u dhaxeeyo 5 ilaa 9 bilood.

Lacagta fasalku waxay ku jirtaa cabirka heerarka feega ee kala duwan

  • Fr. 200.00 ee loogu talogalay qoysaska helaya dheefaha bulshada (inta badan kiisaska Adeegyada Bulsho ayaa la wareega kharashyadaan *)
  • Fr. 60.00 Qoysaska leh dakhli iyo xarumaha ku hakashada
  • Fr. 200.00 Qoysaska leh labada dakhli
  • Intaa waxa dheer, caymiskaaga caafimaad awaxay bixin doonaan Fr. 150.00 oo ay si toos ah u siiyaan mamamundo

* Haweenka aan lahayn hab dhaqaale, waxaa jira sanduuq

Coronavirus Fragen und Antworten zu Covid-19, Schwangerschaft und Geburt (FR / EN)
Coronavirus Information zur Covid-19 Impfung in der Schweiz – Video in 16 Sprachen
Coronavirus Downloads & Informationen in den Sprachen der Migrationsbevölkerung